Индекси обима пољопривредне производње, 2019.

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2019. години у односу на претходну 2018. годину, мањи  је за 1,9%.

 

На смањење обима пољопривредне производње у 2019. години утицало је смањење вриједности биљне производње за 6,6%, док је истовремено повећана вриједност сточне производње за 3,7%.

 

У укупном оставреном обиму бруто пољопривредне производње у 2019. години, сточна производња учествује са 48,5%, а биљна производња са 51,5%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ