Становништво, 2018. (процјена средином године)     1 147 902
Најчешће мушко име новорођенчета, 2018.                СТЕФАН
Најчешће женско име новорођенчета, 2018.               СОФИЈА

 Покривеност увоза извозом (%)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, децембар 2019.     1 461 КМ
Стопа инфлације, децембар 2019.   0,0%
Покривеност увоза извозом, јануар - децембар 2019. (претходни податак)
  75,3%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2018, ESA 2010
  10,68 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2019.   1 407 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2019. 906 КМ
Стопа инфлације, 2019.   0,3%

Ново

28.02.2020       
28.02.2020       
28.02.2020       
28.02.2020       
27.02.2020       
26.02.2020       
25.02.2020       
25.02.2020       
25.02.2020       
25.02.2020       
 

             
Ово је Република Српска 2019.
  Статистички годишњак, 2019.

Градови и општине

Републике Српске, 2019.   

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.