Цијене продатих нових станова, прво тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у првом тромјесечју 2020. године већи је у односу на прво тромјесечје 2019. године за 4,3%, a у односу на просјечан број продатих нових станова у 2019. години мањи је за 36,4%. 

 

Корисна површина продатих нових станова у првом тромјесечју 2020. године у односу на прво тромјесечје 2019. године већа је за 4,3%, a у односу на просјечну корисну површину у 2019. години мања је за 35,4%.     

 

Просјечна цијена продатих нових станова у првом тромјесечју 2020. године у односу на прво тромјесечје 2019. године виша је за 2,0%, a у односу на просјечну цијену продатих нових станова у 2019. години нижа је за 5,5%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ