Просјечне плате запослених, април 2020.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у априлу 2020. године износила је 946 КМ и мања је номинално за 1,1%, док је реално већа за 1,1% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 5,5%, а реално за 6,9%. Просјечна бруто плата исплаћена у априлу 2020. године износила је 1 469 КМ.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ