Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2020.

 

 

 

 

 

 

!

С обзиром на новонасталу ситуацију изазвану ширењем вируса Ковид-19, многе извјештајне јединице нису биле у могућности доставити попуњене обрасце.

С тим у вези, напоменули смо извјештајне јединице да попуњене обрасце доставе накнадно, односно чим буду у могућности.

Због свега наведеног, наступила су одступања приликом израчуна индекса, а нарочито путничког саобраћаја, те обавјештавамо све кориснике да ћемо направити ревизију саопштења по приспјећу једне трећине недостајућих извјештаја.

 

 

Количина робе превезене у првом  тромјесечју 2020. године у односу на исти период претходне године биљежи пад 25,5%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 20,0%, а обим рада исказан у тонским километрима мањи је за 14,6%.

 

Број превезених путника у друмском саобраћају мањи је за 51,1%. Пређени километри аутобуса мањи су за 46,0%, а обим рада исказан у путничким  километрима мањи је за 41,1%.

 

У градско-приградском саобраћају, у периоду јануар-март 2020. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 67,0 %, a број превезених путника мањи је за 30,0%.

 

У жељезничком саобраћају, у првом тромјесечју 2020. године, обим превезене робе мањи је за 18,4% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима мањи је за 11,0%. Превезено је 19,4% мање путника, а број остварених путничких километара већи је за 11,7%.

 

Промет на аеродромима Републике Српске у првом тромјесечју 2020. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је већи за 24,3%, док је број летова домаћих авиона био већи за 21,4%. Број превезених путника страним авионима био је већи за 21,6% у односу на исти период претходне године. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ